Är du nyfiken på ditt järnvärde eller om du har sköldkörtelrubbning? Om du mår dåligt eller har symtom kan du gå till en hälsocentral för att prata med en läkare och där från en hälsokontroll. Läkaren avgör då vilka blodprover som eventuellt ska genomföras. Om du däremot inte mår dåligt kommer läkaren inte bevilja blodprover. Du kan i dessa fall själv välja att göra en hälsokontroll via nätet. Det fungerar på följande sätt:

Välj företag och prov
Det finns flera företag i Sverige som idag erbjuder hälsokontroller via nätet. Det som skiljer dem åt är var provtagningarna kan genomföras samt vilka prover som kan utföras. Bor du i Stockholm kan du välja mellan flera olika företag medan om du exempelvis bor i Ockelbo har du betydligt mindre valmöjlighet. Proven kan vara specifika mot just en enda analys eller breda för att täcka ett flertal olika ämnen. Du kan exempelvis beställa en hälsokontroll enbart på D-vitamin eller järn. Järnbrist kan vara en orsak till trötthet och därmed påverka en person relativt mycket i vardagen.

Välj var du ska göra provet
När du har valt företag och prov är nästa steg att välja var i du vill genomföra blodprovet. Det finns listor på företagens hemsidor som visar alla lokala provtagningsplatser. Generellt är det privata sjukvårdsföretag men det kan även vara sjukhus.

Gå dit på drop-in
Det vanligaste är att dessa platser har drop-in tider varje dag eller ett par dagar i veckan. Detta för personer som vill göra hälsokontroll eller som fått i uppdrag att göra ett specifikt blodprov men där det inte är akut. Ta med dig ID-handling! När hälsokontrollen bokades på internet betalades den direkt. Det betyder att betalning inte behöver ske vid provtagningen.

Få ditt resultat
Resultatet av din hälsokontroll kommer att skickas ut digitalt av det företag där tjänsten beställdes. Det är vanligt att inloggning och identifiering sker med mobilt Bank-ID på den sidan för att man där ska se resultatet. Via sms eller mail får du notifiering när provresultatet är klart och finns tillgängligt digitalt. Kom ihåg att du alltid bör uppsöka läkare om du känner dig sjuk, har ont eller har andra besvär. Att genomföra en hälsokontroll över nätet ska snarast ses som ett komplement. Det kan exempelvis användas för att följa värdena över en längre tid.

Vid behov av hälsokontroll i Stockholm finns denna aktör.

Så tar du blodprov – via nätet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *