Att personer byter assistansbolag är inte ovanligt och kan ske av flera olika orsaker. En del har inte jämfört och hittat rätt och vill därmed byta till ett assistansbolag som passar bättre. Andra är missnöjda eller har fått förändrade behov som nuvarande assistansbolag inte kan uppfylla lika bra. Det är inte svårt – men det finns saker att tänka på.

Bytet – Ett exempel

En person bor i Jönköping och har haft samma assistansbolag under flera år. Efter ägarbyte har bolaget blivit mindre flexibelt och ger inte samma kvalité på servicen som tidigare så personen väljer att byta. Första steget är då att avgöra om bytet ska ske på egen hand eller via en assistansförmedling. Assistansförmedling är en gratis tjänst som hjälper funktionshindrade att jämföra och hitta rätt assistansbolag. Man skickar in uppgifter om sina behov varpå de tar kontakt och kompletterar ansökan. Denna kommer sedan matchas mot flera assistansbolag som finns i och omkring Jönköping vilka kan lämna in förslag. Därmed får personen snabbt in olika förslag som kan ställas mot varandra utan att själv behöva kontakta assistansbolag efter assistansbolag.

Andra vägen är självklart att söka upp ett flertal bolag som erbjuder assistans i Jönköping och kontrollera vilka av dessa som uppfyller de krav som man önskar. Har inte jämförelse gjorts tidigare finns en fördel i att läsa på om olika bolag och läsa vad andra tyckt varit viktigt i val av assistansbolag. På ”ytan” kan de upplevas mycket lika men det finns tydliga skillnader. (Bytet sker självklart på samma sätt om personen bor i annan stad än Jönköping)

Skillnader inom personlig assistans

Ett par exempel på skillnader mellan de olika assistansbolagen är:

Uppsägningstid
Uppsägningstid är den tid du måste ha assistansbolaget efter att du sagt upp dem. Här finns självklart en fördel med kort uppsägningstid. Att inte trivas med ett bolag och ändå behöva ha kvar dem i 4 – 5 månader är knappast positivt. Vanlig uppsägningstid är en till tre månader. Här finns mer info om assistansförmedling.

Hur fungerar innestående timmar?
Kom ihåg att innestående timmar inte kan överföras till ett assistansbolag från ett annat vid eventuellt byte. Kontrollera om du har många innestående timmar och utnyttja i så fall dessa innan bytet sker.

Vad händer som assistenter följer med?
De assistenter du har idag kan följa med till nästa assistansbolag. Men det kan påverka deras arbetsvillkor gällande exempelvis lön. Om ett byte sker finns alltså risken att assistenterna får sämre (eller bättre) villkor och eventuellt slutar.

Så byter du assistansbolag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *