Det har blivit allt mer populärt att transplantera hår som en lösning på håravfall. Idag finns det många olika tillvägagångssätt att välja mellan. När du väljer att genomgå en hårtransplantation på Skövdekliniken används den välrenommerade metoden Follicular Unit Extraction (FUE). Denna metod är minimalt invasiv och ger ett imponerande resultat. Fortsätt att läsa för att lära dig vilka fördelarna med den är!

5 skäl att genomgå en hårtransplantation på Skövdekliniken

Dessa är några goda skäl att genomgå en hårtransplantation på Skövdekliniken med FUE-metoden:

  • Minimalt invasiv. Till skillnad från den traditionella FUT-tekniken (Follicular Unit Transplantation) innebär inte FUE att en remsa med vävnad tas från hårbotten. Därmed minskar risken för komplikationer och ingreppet är dessutom mindre invasivt.
  • Minimal ärrbildning. När FUE-metoden används extraheras enskilda hårsäckar och endast små ärr lämnas. Ärren är praktiskt taget omöjliga att upptäcka när de har läkt. Detta innebär att ärrbildningen är minimal jämfört med då traditionella metoder för hårtransplantation används.
  • Snabb återhämtning. Med denna innovativa metod är återhämtningstiden efter ingreppet vanligtvis kortare och medför mindre obehag. Detta jämfört med vid en mer invasiv hårtransplantation. Normalt sett kan patienten återuppta sina normala aktiviteter redan inom en vecka efter ingreppet.
  • Resultatet ser naturligt ut. FUE gör det möjligt att utföra en exakt placering av hårsäckarna. Detta resulterar i ett mer naturligt utseende avseende hårlinje och densitet.
  • Inget linjärt ärr. Till skillnad från FUT lämnar FUE-metoden inget linjärt ärr i hårbotten. Detta är till fördel för patienter som föredrar kortare frisyrer.

Metoden har även vissa begränsningar

Likt det mesta i övrigt i livet har även denna populära metod för hårtransplantation vissa begränsningar. De potentiella nackdelarna med FUE-metoden är:

  • Tidskrävande procedur. På grund av det noggranna tillvägagångssättet kan det vara mer tidskrävande att genomföra en transplantation av hår med denna metod. Ibland kan flera sessioner krävas för att uppnå önskat resultat.
  • Inte lämplig för alla. Metoden är kanske inte heller ett alternativ för dem med en otillräcklig mängd hår att donera. Detsamma kan även gälla för dem med vissa hårtyper, såsom väldigt lockigt eller fint hår.
  • Kostnaden. Metodens komplexitet och tidsåtgång resulterar ofta i att den är dyrare än andra metoder för hårtransplantation.
Genomgå en hårtransplantation på Skövdekliniken