Chansen att överleva bröstcancer är idag stor. Drygt 8 av 10 blir friska efter behandlingen och kan återgå till ett normalt liv. Exakt hur behandlingen ser ut för den som får diagnosen kan dock skilja sig, bland annat beroende på hur aggressiv cancern är om den hunnit sprida sig. Det är vanligt att kombinera flera behandlingsmetoder, så som operation, cellgifter och strålning.

Behandlingen för bröstcancer är individuell

Den som blir diagnostiserad med bröstcancer har en tuff tid framför sig, både mentalt och fysiskt. Det är ett jobbigt besked och behandlingen är ofta påfrestande för kroppen. Vilken behandling det blir varierar från person till person och oftast kombineras flera olika metoder:

  • Operation – Dom flesta som drabbas av bröstcancer får genomgå en operation, där man opererar bort den del av bröstet där tumören finns, samt vävnad som finns runt den. I vissa fall kan hela bröstet behöva tas bort, till exempel om tumören är väldigt stor eller om det finns flera tumörer.

    En del kvinnor väljer också att ta bort hela bröstet även om det hade räckt med en bit. Operationen tar ungefär en timme och man behöver normalt sett inte stanna kvar på sjukhuset speciellt länge.

  • Cellgifter – Cellgifter kan användas som en del i behandlingen vid bröstcancer, antingen innan operationen om tumören behöver krympas, eller efter operationen, för att slå ut cancerceller som kan finnas i kroppen. Cellgifterna kan därmed minska risken för att cancern kommer tillbaka och man behandlas vanligen med flera kurer med några veckors mellanrum.

    Den här delen av behandlingen gör ofta att man mår väldigt dåligt, känner sig trött och energilös och tappar håret. Det tillståndet beror alltså inte på cancern i sig, utan på dom starka läkemedlen och dess biverkningar.

  • Strålning – Strålbehandling kan också användas vid bröstcancer och vanligast är att det är ett steg efter operationen. Även här genomförs behandlingen för att minska risken för återfall och för att ”döda” eventuella cancerceller som finns kvar i bröstet.

Dom flesta som drabbas av bröstcancer genomgår som sagt en kombination av ovan nämnda behandlingsmetoder. Behandlingen är helt individanpassad för att verka så effektivt som möjligt och man får även komma på täta återkontroller den närmsta tiden. Det är också vanligt att man äter läkemedel en tid efter behandlingen för att minska risken för återfall.

Så behandlas bröstcancer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *