Utan kunskaper i hjärt-lungräddning skulle du bara stå hjälplös och se på medan en närstående eller en främling dör. Genom att gå en HLR-utbildning i Stockholm kan du dock lära dig denna metod, och därmed låta hoppet leva om att den nödställda personen ska överleva och återhämta sig. Att på rätt sätt utföra denna livräddande metod som hjärt-lungräddning är, är bland de mest fantastiska sakerna som du kan göra för en annan människa. Det kan verka skrämmande att behöva utföra hjärt-lungräddning på vem som helst, men föreställ dig att det är ett barn som ligger livlös på marken. De är förstås mindre än oss vuxna, vilket gör det svårare att veta vad du ska göra. Om du dock har grundläggande kunskap om hjärt-lungräddning på barn, kan du känna dig trygg med dina kunskaper och din förmåga att rädda ett nödställt barn och förhindra att barnet drabbas av permanent skada eller avlider.

Det har visat sig att en så enkel åtgärd som att titta på en video om hjärt-lungräddning under en minuts tid kan rädda liv. För att säkerställa att du verkligen bemästrar de teoretiska och praktiska kunskaper som tillsammans krävs för att utföra korrekt hjärt-lungräddning bör du dock skaffa dig dessa kunskaper genom en HLR-utbildning i Stockholm.

Så utför du hjärt-lungräddning på barn

Ibland vissa hur man vet om en person är tillräckligt gammal för att anses vara vuxen eller ung nog att behöva hjärt-lungräddning för barn. Om det råder tvivel kring detta bör du ge HLR för vuxna. Om barnet är ung, till exempel i åldrarna 1-11 år, bör du dock utföra hjärt-lungräddning för barn.

Grunderna i hjärt-lungräddning på barn är följande: Om ett barn inte svarar och inte andas normalt, bör du ringa 112. Kontrollera pulsen under som mest 10 sekunder. Om barnet inte har någon puls, bör du börja utföra hjärt-lungräddning. Utför bröstkompressioner med en hand i mitten av barnets bröst, och utför 30 bröstkompressioner. Dessa kompressioner bör utföras med ett djup som motsvarar åtminstone en tredjedel av bröstets djup. Ge därefter två andetag med hjälp av mun-mot-mun-metoden, följt av ytterligare 30 bröstkompressioner. Upprepa denna process tills barnet visar livstecken, tills en hjärtstartare finns tillgänglig eller tills sjukvårdspersonal anländer till platsen.

Rädd barn efter HLR-utbildning i Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *