Man kan ta reda på mycket kring sin hälsa genom ett enkelt blodprov och att genomföra en hälsokontroll någon gång ibland har många fördelar. En hälsokontroll via blodprov kan göras på nätet och det finns många typer av kontroller att välja bland. Detta är ett enkelt och smidigt sätt att stämma av sin hälsostatus. Läs mer om olika kontroller och hur det går till här.

Hälsokontroll via blodprov – online

Om man på ett snabbt och enkelt sätt vill genomföra en hälsokontroll kan man som sagt göra det via ett blodprov. På nätet kan man hitta sidor där man kan beställa en hälsokontroll men givetvis måste man lämna fysiskt blodprov för att kunna få några provsvar. Det kan man göra i flera olika städer runt om i landet och när det är gjort kan man, när proverna är analyserade, läsa av sina provsvar via den sida som man beställt kontrollen ifrån.

Man väljer alltså den hälsokontroll man vill göra, samt fyller i personliga uppgifter och väljer det provtagningsställe där man vill lämna sitt blodprov. När allt är betalt och klart skickas en remiss till provtagningsstället och man går dit för att lämna provet.

När en läkare har gått igenom provsvaren kan man se dessa i en slags journal på sidan där man beställt kontrollen. En läkarkommentar lämnas också så att man enkelt ska kunna förstå resultatet av sin kontroll.

Hälsokontroller att välja bland

På nätet finns möjlighet att beställa en rad olika hälsokontroller. Enligt ett exempel på en sida som erbjuder dessa tjänster finns bland annat följande omfattningar på hälsokontroll att välja bland:

  • Stor – Innehåller 35 blodmarkörer och ger en omfattande kartläggning av olika värden
  • Mellan – Innehåller 32 blodmarkörer och ger en bred kartläggning av värden
  • Liten – Innehåller 21 blodmarkörer och ger en bra kartläggning av värden

Blodmarkörerna från den stora kontrollen undersöker värden som kan indikera diabetes, hjärtsjukdomar, njur, – och leverfunktion, testosteronnivå, mineral, – och vitaminbrist och så vidare. Här kan man se om man ligger normalt, över eller under gentemot dom referensvärden som finns och på så vis kan man också göra något åt det vid behov.

Genom att göra en hälsokontroll via blodprov kan man alltså ta reda på om man befinner sig i riskzonen för att utveckla någon sjukdom lika väl som man kan få en bekräftelse på att kroppen är frisk och mår bra.

Hälsokontroll på nätet med hjälp av blodprov

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *