Hjärtstopp eller hjärtinfarkt kan drabba vem som helst, var som helst och när som helst. Det absolut viktigaste vid sådana händelser är att hjälpen kommer snabbt. Ofta finns det inte tid till att vänta på ambulanspersonal utan livräddningen måste startas så snabbt som möjligt. Genom att låta sina anställda gå en HLR utbildning blir alla på arbetsplatsen säkrare i vardagen. Om katastrofen skulle vara framme finns då en mängd personer som vet hur de snabbast och mest effektivt ska agera.

Olika HLR utbildningar

Det finns flera olika typer av HLR utbildningar och vilken man väljer beror främst på vem som ska gå utbildningen. De vanligaste typerna är:

  • HLR med hjärtstartare
  • Första hjälpen kurs
  • Barn HLR kurs

Utbildning i HLR med hjärtstartare ger deltagarna en grundläggande utbildning i vad hjärt- och lungräddning innebär, samt hur man använder en hjärtstartare. Finns en hjärtstartare på arbetsplatsen är det mycket viktigt att de anställda vet hur den ska användas. En första hjälpen kurs går igenom HLR, men också de viktigaste åtgärder man behöver utföra snabbt i krissituationer. Det kan handla om behandling av de vanligaste sjukdomarna och hur man bäst hanterar de vanligaste olyckorna. Barn HLR kurs lär deltagarna hur de ska utföra HLR och andra livräddande aktioner om den drabbade är ett barn eller ett spädbarn.

Välj ett erfaret företag

Det viktigaste då man ska välja sin HLR kurs är att man väljer ett erfaret företag som har branschkännedom. Det är vanligt av ledare av HLR kurser är brandmän, sjukvårdspersonal eller människor som på olika sätt har praktisk erfarenhet av livräddning. Detta skapar en trovärdighet och säkerställer att kursen håller god kvalitet. För att ytterligare säkerställa att kursen är bra kan man välja ett företag som har långvarig erfarenhet av denna typ av kurser.

Kontroll av kvalitén på en HLR utbildning genom referenser

Det finns få saker som säger så mycket som tidigare kunders erfarenheter. Ofta skriver folk om sina erfarenheter efter att de köpt produkter eller genomgått utbildningar. För att hitta den bästa HLR kursen bör man därför läsa igenom recensioner. Om tidigare kunder är nöjda ökar chansen att HLR utbildningen håller god kvalitét.

Med HLR utbildning kan alla bli livräddare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *