Socionomkonsulter kallas de socionomer som hyrs ut till organisationer via bemanningsföretag. Dessa konsulter arbetar på uppdragsbasis snarare än som fast anställda av uppdragsgivaren. Detta ger konsulterna möjligheten att jobba på flera olika arbetsplatser inom sektorn socialt arbete.

De socionomer som väljer att jobba som konsulter är kvalificerade för sina yrkesroller och jobbar sida vid sida med den ordinarie personalstyrkan. Tillsammans ser de till så att individer och familjer får möjlighet att förbättra sina liv på olika sätt. Rollen som konsult kan vara väldigt tillfredsställande för den enskilde individen då den erbjuder ett helt nytt sätt att arbeta. Här beskriver vi varför det är fördelaktigt för socionomer att jobba som socionomkonsulter.

Socionomkonsulter har dessa fördelar gentemot fast anställda socionomer

Fördelarna med att bli konsult innefattar bland andra dessa aspekter:

  • Större flexibilitet
    En av de främsta fördelarna med att jobba som konsult är den större flexibiliteten. Du jobbar bara på en arbetsplats under en ganska begränsad tid. Därmed har du mer att säga till om vad gäller arbetsort och arbetstider. Socionomkonsulter får möjlighet att jobba på flera olika arbetsplatser inom olika sektorer. Denna flexibilitet gör det enklare att röra sig mer effektivt mellan olika uppdrag samt att ta ett kortare uppehåll om så behövs.
  • Bättre balans mellan arbete och fritid
    Det är vida känt att de yrkespersoner som jobbar inom socialt arbete ofta har svårt att balansera arbete och fritid på ett tillfredsställande sätt. Detta på grund av att deras yrkesroller vanligtvis är väldigt krävande. Men genom att jobba som konsult kan du enklare skapa en bra balans mellan arbete och fritid. Detta gör i slutändan också att du kan vara mer produktiv i arbetet och kanske även att du orkar arbeta lite längre i livet.
  • Möjlighet att utöka ditt nätverk
    En annan stor fördel med att jobba som konsult är att du får möjlighet att utöka ditt yrkesmässiga nätverk. Detta tack vare att du kommer i kontakt med många olika människor på flera olika arbetsplatser. Därmed blir du både bättre på att hantera människor och kan bygga upp ett värdefullt nätverk. Via nätverket kan du sedan få nya jobbmöjligheter och möjlighet till utveckling.
Fördelaktigt för socionomer att jobba som socionomkonsulter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *